Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 
Lleoliad: cynllun datblygu lleol conwy (cdll) | y broses o fabwysiadu

Y Broses o Fabwysiadu

Mae'r CDLl yn rhoi arweiniad clir ar sut y gall datblygiad newydd fynd i'r afael â'r heriau a wynebir gan adnabod lle, pryd a sut y bydd datblygiad newydd yn digwydd yng Nghonwy hyd at 2022.

Defnyddiwch y tudalennau isod i weld y broses gyfan:


Mwy yn yr adran hon

Newidiad diweddaraf i'r safle: 10/07/2019
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN