Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 
Lleoliad: | cartref

Cynllunio Strategol a Chymunedau

Polisi Cynllunio Strategol

Yn yr adran hon fe gewch chi wybodaeth ynglŷn â'r cynlluniau a'r polisïau rydym ni'n eu paratoi yng Nghonwy i arwain y gwaith o ddatblygu a defnyddio tir ac i ddiogelu'r amgylchedd.

Tudalennau Poblogaidd: Map Cynigion RhyngweithiolCyd-astudiaethau Argaeledd Tir ar gyfer Tai (JHLAS) | Tai Fforddiadwy ar gyfer Anghenion Lleol | Dogfennau canllawiau cynllunio atodol | Ardoll Seilwaith Cymunedol | Nodyn Cyfarwyddyd Datblygu Hapfasnachol

Cynllunio Strategol a Chymunedau
Gwasanaethau Rheoleiddio
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Blwch Post 1
Conwy
LL30 9GN

Ymholiadau cyffredinol:

Ffôn: 01492 575461
Ebost: cdll.ldp@conwy.gov.uk


Dogfennau perthnasol

Acrobat/PDF FileCynllunio Strategol a Chymunedau - Newyddlen Ebrill 2016
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 1.3Mb

Cyhoeddwyd: 11/02/2014    Newidiad diweddaraf: 10/07/2019
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN