Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

Papurau cefndir

Y cam cyntaf wrth lunio'r cynllun yw adolygu'r wybodaeth bresennol o'r dystiolaeth a chasglu rhagor o wybodaeth lle bo angen.

Mae cyfres o Bapurau Cefndir wedi cael eu llunio fel sylfaen dystiolaeth i gefnogi Cynllun Datblygu Lleol Conwy (CDLl) i'w archwilio gan y cyhoedd. Cliciwch ar y tudalennau perthnasol isod i weld y 'sylfaen dystiolaeth'.   

Dylech fod yn ymwybodol mai'r CDLl i'w archwilio gan y cyhoedd yr ymgynghorir arno. Nid yw'r Papurau Cefndir eu hunain yn rhan o'r cynllun ac nid oes ymgynghoriad arnynt, heblaw am BP/10 Gwerthusiad Cynaladwyedd/ Asesiad Amgylcheddol Strategol.


Tudalennau yn yr adran hon

Newidiad diweddaraf i'r safle: 10/07/2019
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN