Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 
Lleoliad: cynllun datblygu lleol conwy (cdll) | y broses o fabwysiadu | dogfen cdll 2011 diwygiedig i'w harchwilio gan y cyhoedd (disodlwyd)

Dogfen CDLl 2011 diwygiedig i'w harchwilio gan y cyhoedd (Disodlwyd)

Bydd Cynllun Datblygu Lleol Conwy yn disodli'r cynlluniau lleol presennol sy'n weithredol yng Nghonwy fel Cynllun Fframwaith Gwynedd, Cynllun Fframwaith Clwyd, Cynllun Ardal Llandudno / Conwy a Chynllun Lleol Bwrdeistref Colwyn.

***Daeth yr ymgynghoriad ar CDLl Conwy (Cynllun i'w Archwilio Gan y Cyhoedd Diwygiedig 2011) i ben ar 26 Ebrill 2011.***


Mwy yn yr adran hon

Dogfennau perthnasol

acrobat/pdf fileCDLl Cyfansawdd gyda Newidiadau Ffocws
Math o ddogfen: acrobat/pdf file
Maint y ddogfen: 892k

acrobat/pdf fileCynllun Datblygu Lleol Conwy iw Archwilio Gan Y Cyhoedd
Math o ddogfen: acrobat/pdf file
Maint y ddogfen: 8.87Mb

acrobat/pdf fileFersiwn Cyfeillgar Ieuenctid or Dogfen Adnau
Math o ddogfen: acrobat/pdf file
Maint y ddogfen: 828k

acrobat/pdf fileRhestr Pris
Math o ddogfen: acrobat/pdf file
Maint y ddogfen: 10k

acrobat/pdf fileCDLl Cyfansawdd gyda Newidiadau Materion yn Codi Bwriedig
Math o ddogfen: acrobat/pdf file
Maint y ddogfen: 860k

Gweler Hefyd

Dolennau'r We

Newidiad diweddaraf i'r safle: 10/07/2019
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN