Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 
Lleoliad: bwrdd rhaglen cdll | timau prosiect | tîm prosiect strategaeth mwynau a gwastraff

Tîm prosiect strategaeth mwynau a gwastraff

Bydd y Tîm Prosiect Strategaeth Mwynau a Gwastraff yn cynnwys mewnbwn gan Dîm Cynllunio Mwynau a Gwastraff Gogledd Cymru, sy'n darparu gwasanaeth cynllunio ar y cyd ar draws Gogledd Cymru ar gyfer ceisiadau sy'n ymwneud â datblygiadau mwynau a gwastraff.

Bydd tîm y prosiect yn bennaf gyfrifol am adolygu sylfaen dystiolaeth sy'n effeithio ar y polisïau CDLl, cydlynu monitro polisïau'r CDLl, ac yn argymell sut y dylai polisïau gael eu hadolygu yng ngoleuni sylfaen dystiolaeth newydd.


Mwy yn yr adran hon

Newidiad diweddaraf i'r safle: 10/07/2019
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN