Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 
Lleoliad: bwrdd rhaglen cdll | timau prosiect | tîm prosiect strategaeth tai

Tîm prosiect strategaeth tai

Pwrpas y Tîm Prosiect yw cynorthwyo i weithredu nod y CDLl i ddarparu tir a datblygu cyflenwad amrywiol o dai i gyfrannu at anghenion.

Mae'r anghenion hyn yn cynnwys tai fforddiadwy ar gyfer angen lleol, ac i ddiwallu anghenion Sipsiwn a Theithwyr, ar raddfa sy'n gyson â gallu gwahanol ardaloedd a chymunedau i dyfu.


Mwy yn yr adran hon

Newidiad diweddaraf i'r safle: 10/07/2019
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN