Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 
Lleoliad: bwrdd rhaglen cdll

Bwrdd rhaglen CDLl

Mae'r Bwrdd Rhaglen CDLl yn cynnwys y Cyfarwyddwr Strategol Economi a Lle, Pennaeth y Gwasanaeth Datblygu Cymunedol a'r Aelod Cabinet dros Gymunedau ynghyd â Swyddogion o Rheoli Datblygu, Strategaeth Tai, Trafnidiaeth, Addysg, yr Amgylchedd ac Ymchwil.

Mae'r Bwrdd yn gyfrifol am oruchwylio'r Timau Prosiect unigol fel a nodir yn Strwythur y Rhaglen.


Mwy yn yr adran hon

Dogfennau perthnasol

acrobat/pdf fileCynllun Datblygu Lleol - Rhaglen Sefydliadol - 18/02/2014
Math o ddogfen: acrobat/pdf file
Maint y ddogfen: 118k

Dolennau'r We

Newidiad diweddaraf i'r safle: 10/07/2019
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN