Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 
Lleoliad: dogfennau polisi cynllunio | sail tystiolaeth | cyd-astudiaethau argaeledd tir ar gyfer tai (jhlas)

Cyd-astudiaethau Argaeledd Tir ar gyfer Tai (JHLAS)

Rhaid i Awdurdodau Cynllunio Lleol sicrhau bod digon o dir ar gael, neu y bydd yn dod ar gael ar gyfer cyflenwad pum mlynedd ar gyfer tai.

Cynhelir arolygon blynyddol ar bob safle gyda chaniatâd cynllunio ar gyfer datblygiad preswyl ym Mwrdeistref Sirol Conwy (ac eithrio Parc Cenedlaethol Eryri). Defnyddir yr wybodaeth hon wedyn i gyfrifo a all y tir sydd ar gael i ddiwallu'r angen disgwyliedig am dir tai dros y pum mlynedd nesaf. Cytunir ar yr adroddiad terfynol gan aelodau'r grŵp astudio a'i gyhoeddi, yn seiliedig ar arweiniad cenedlaethol a gynhyrchir gan Lywodraeth Cymru.


Ffon: 01492 575447
Ebost: jhlas@conwy.gov.uk


Mwy yn yr adran hon

Dolennau'r We

Newidiad diweddaraf i'r safle: 10/07/2019
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN