Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 
Lleoliad: dogfennau polisi cynllunio | sail tystiolaeth

Sail tystiolaeth

Mae'r Llyfrgell Seiliedig ar Wybodaeth yn cynnwys dogfennau cysylltiedig â chynllunio sy'n nodi nodweddion cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol yr ardal.

Mae'r dogfennau hyn wedi dylanwadu ar bolisïau a chynigion y Cynllun Datblygu Lleol.


Mwy yn yr adran hon

Newidiad diweddaraf i'r safle: 10/07/2019
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN