Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 
Lleoliad: dogfennau polisi cynllunio | dogfennau canllawiau cynllunio atodol a fabwysiadwyd

Dogfennau canllawiau cynllunio atodol a fabwysiadwyd

Mae'r dogfennau canlynol wedi bod trwy gyfnod o ymgynghori cyhoeddus ac wedi eu mabwysiadu gan y Cyngor.


Mwy yn yr adran hon

Newidiad diweddaraf i'r safle: 10/07/2019
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN