Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 
Lleoliad: dogfennau polisi cynllunio | dogfennau canllawiau cynllunio atodol

Dogfennau canllawiau cynllunio atodol

Mae dogfennau Canllawiau Cynllunio Atodol yn rhoi gwybodaeth bellach am bolisïau a chynigion penodol sydd wedi’u cynnwys yn y Cynllun Datblygu Lleol.


Mwy yn yr adran hon

Dogfennau perthnasol

acrobat/pdf fileAmserlen Mabwysiadu Canllaw Cynllunio Atodol
Math o ddogfen: acrobat/pdf file
Maint y ddogfen: 78k

Dolennau'r We

Newidiad diweddaraf i'r safle: 30/01/2018
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Adeilad y Llyfrgell, Mostyn Street, Llandudno, LL30 2RP