Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 
Lleoliad: dogfennau polisi cynllunio

Dogfennau polisi cynllunio

Mae'r Cyngor nid yn unig yn cynhyrchu polisϊau cynllunio drwy ei gynlluniau datblygu, ond mae hefyd yn cynhyrchu canllawiau anstatudol. Mae'r rhain yn cynnwys ynni gwynt, tai fforddiadwy a diogelwch gwynebau siopau. Defnyddir y canllawiau hyn wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio.

Mae'r Cyngor hefyd yn cymryd rhan yn natblygu polisϊau cynllunio rhanbarthol, er enghraifft, drwy Gynllun Gwastraff Rhanbarthol Gogledd Cymru. Bydd y Cynllun hwn yn cael ei ddefnyddio i ddatblygu polisϊau manylach mewn Cynlluniau Datblygu Lleol.


Mwy yn yr adran hon

Newidiad diweddaraf i'r safle: 10/07/2019
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN