Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 
Lleoliad: cynllun datblygu lleol conwy (cdll) | y broses o fabwysiadu

Y Broses o Fabwysiadu

Mae'r CDLl yn rhoi arweiniad clir ar sut y gall datblygiad newydd fynd i'r afael â'r heriau a wynebir gan adnabod lle, pryd a sut y bydd datblygiad newydd yn digwydd yng Nghonwy hyd at 2022.

Defnyddiwch y tudalennau isod i weld y broses gyfan:


Mwy yn yr adran hon

Newidiad diweddaraf i'r safle: 19/09/2018
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Adeilad y Llyfrgell, Mostyn Street, Llandudno, LL30 2RP