Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

Gohebiaeth Gyffredinol

Mae’r dudalen hon yn cynnwys gohebiaeth gyffredinol am faterion nad ydynt yn ymwneud yn uniongyrchol â chadernid y CDLl.

Cyfeirnod
Llyfrgell
Teitl y DdogfenAwdurDyddiad ychwanegwyd i'r Llyfrgell
GC038Ebost at Mr M Davies (3913) ynghylch cyflwyno tystiolaeth bellachSwyddog Rhaglen27/06/2013
GC037Llythyr at J R Lee (3823) ynghylch cyflwyno tystiolaeth bellachSwyddog Rhaglen29/05/2013
GC036Llythyr at J Hooson (2012) ynghylch Safle Ffordd Top Llan, Glan ConwySwyddog Rhaglen08/05/2013
GC035Gohebiaeth e-bost ynghylch yr wybodaeth a roddwyd i gynrychiolwyrSwyddog Rhaglen / G Jones16/05/2013
GC034Ebost / Llythyr at fynychwyr y Sesiynau Gwrandawiad ynghylch ymateb y Cyngor i Gasgliadau Cychwynnol yr Arolygwyr ar Faterion StrategolSwyddog Rhaglen15/05/2013
GC033Gohebiaeth e-bost ynghylch Llysfaen SitesSwyddog Rhaglen / K Thomas (3948)15/05/2013
GC032Gohebiaeth e-bost ynghylch cyflwyno tystiolaeth ychwanegolSwyddog Rhaglen / M Pender (1514)15/05/2013
GC031Gohebiaeth e-bost ynghylch Ffordd Dolwen, Hen ColwynSwyddog Rhaglen / A Jones (39)14/05/2013
GC030Gohebiaeth e-bost ynghylch cyflwyno tystiolaeth ychwanegolSwyddog Rhaglen / D Worsley (965)10/05/2013
GC029Gohebiaeth e-bost ynghylch cyflwyno tystiolaeth ychwanegolSwyddog Rhaglen / S Goodwin (1162)03/05/2013
GC028Gohebiaeth e-bost ynghylch Safleoedd Sipsiwn a TheithwyrSwyddog Rhaglen / P Luckock (146)03/05/2013
GC027aGohebiaeth e-bost bellach ynghylch ymddangos mewn sesiwn gwrandawiadSwyddog Rhaglen / K Evans (2039)14/05/2013
GC027Gohebiaeth e-bost ynghylch ymddangos mewn sesiwn gwrandawiadSwyddog Rhaglen / K Evans (2039)01/05/2013
GC026Ebost / Llythyr at fynychwyr y Sesiynau Gwrandawiad ynghylch Casgliadau Cychwynnol yr Arolygwyr ar Faterion StrategolSwyddog Rhaglen22/04/2013
GC025Gohebiaeth e-bost ynghylch ymddangos mewn sesiwn gwrandawiadSwyddog Rhaglen / G Kenyon (1188)25/03/2013
GC024Llythyr at M Hunt (3813) ynghylch ymddangos mewn sesiwn gwrandawiadSwyddog Rhaglen18/03/2013
GC023aLlythyr pellach at M L King (5588) ynghylch "The Old Weighbridge Site", PenmaenmawrSwyddog Rhaglen29/04/2013
GC023Llythyr at M L King (5588) ynghylch "The Old Weighbridge Site", PenmaenmawrSwyddog Rhaglen14/03/2013
GC022Gohebiaeth e-bost ynghylch yr wybodaeth a roddwyd i gynrychiolwyrSwyddog Rhaglen / G Jones12/03/2013
GC021Gohebiaeth e-bost ynghylch ymddangos mewn sesiwn gwrandawiadSwyddog Rhaglen / Cyng D Smith05/03/2013
GC020Gohebiaeth e-bost ynghylch safleoedd ger Ffordd Sychnant, ConwySwyddog Rhaglen / J B Evans (5367)04/03/2013
GC019Gohebiaeth e-bost ynghylch ymddangos mewn sesiwn gwrandawiadSwyddog Rhaglen / S Goodwin (1162)25/02/2013
GC018Gohebiaeth e-bost ynghylch ymddangos mewn sesiwn gwrandawiadSwyddog Rhaglen / J Bradshaw (2088)22/02/2013
GC017aGohebiaeth e-bost ynghylch ymddangos mewn sesiwn gwrandawiadSwyddog Rhaglen / A Wood (3157)22/02/2013
GC017Llythyr at A Wood (3157) ynghylch cyflwyno tystiolaeth bellachSwyddog Rhaglen05/02/2013
GC016Llythyr at G Byrne (4433) ynghylch ymddangos mewn sesiwn gwrandawiadSwyddog Rhaglen04/02/2013
GC015Llythyr at J Hardy (5257) ynghylch ymddangos mewn sesiwn gwrandawiadSwyddog Rhaglen04/02/2013
GC014Llythyr at G & B Jaumotte (5444) ynghylch ymddangos mewn sesiwn gwrandawiadSwyddog Rhaglen04/02/2013
GC013Llythyr at C Dale (5270) ynghylch ymddangos mewn sesiwn gwrandawiadSwyddog Rhaglen04/02/2013
GC012Llythyr at M Grimsley (3828) ynghylch cyflwyno tystiolaeth bellachSwyddog Rhaglen01/02/2013
GC011Gohebiaeth e-bost ynghylch ymddangos mewn sesiwn gwrandawiadSwyddog Rhaglen / Llandudno Town Council (555)01/02/2013
GC010Gohebiaeth e-bost ynghylch safle "Bodlondeb", ConwySwyddog Rhaglen / CBSC23/01/2013
GC009Gohebiaeth e-bost ynghylch ymddangos mewn sesiwn gwrandawiadSwyddog Rhaglen / N Lee (4567)18/01/2013
GC008bLlythyr a gyfeiriwyd ato yn GC0008aG Kenyon (1188)18/01/2013
GC008aGohebiaeth e-bost ynghylch ymddangos mewn sesiwn gwrandawiadSwyddog Rhaglen / G Kenyon (1188)18/01/2013
GC008Llythyr ynghylch ymddangos mewn sesiwn gwrandawiadG Kenyon (1188)11/01/2013
GC007Gohebiaeth e-bost ynghylch ymddangos mewn sesiwn gwrandawiadSwyddog Rhaglen / J B Evans (5367)21/12/2012
GC006aYmateb i GC006Swyddog Rhaglen21/12/2012
GC006Llythyr ynghylch yr wybodaeth a roddwyd i gynrychiolwyrCyng A McCaffrey (5149)21/12/2012
GC005Gohebiaeth e-bost ynghylch Safle "Bodlondeb", ConwySwyddog Rhaglen / Cadnant Park Residents' Group (3863)17/12/2012
GC004bLlythyr pellach a gyfeiriwyd ato yn GC004S Booth (5571)13/12/2012
GC004aLlythyr a gyfeiriwyd ato yn GC004S Booth (5571)13/12/2012
GC004Gohebiaeth e-bost ynghylch ymddangos mewn sesiwn gwrandawiadSwyddog Rhaglen / S Booth (5571)13/12/2012
GC003Llythyr at y rheiny sydd wedi datgan bwriad i gymryd rhan yn sesiynau gwrandawiad y CDLl drwy gynrychiolaeth unigolY Swyddog Rhaglen07/12/2012
GC002bHoliadur i gyd-fynd â GC002Y Swyddog Rhaglen30/11/2012
GC002aLlythyr at y rheiny sydd wedi datgan bwriad i gymryd rhan yn sesiynau gwrandawiad y CDLl drwy arwyddo deisebY Swyddog Rhaglen30/11/2012
GC001Llythyr at y rheiny nad ydynt wedi datgan bwriad i gymryd rhan yn sesiynau gwrandawiad y CDLlY Swyddog Rhaglen30/11/2012


Mwy yn yr adran hon

Newidiad diweddaraf i'r safle: 10/07/2019
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN