Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 
Lleoliad: cynllun datblygu lleol conwy (cdll) | y broses o fabwysiadu | archwiliad | cdll – dogfennau’r arolygwyr ac ymatebion

CDLl – Dogfennau’r Arolygwyr ac Ymatebion

Mae’r dudalen hon yn cynnwys cwestiynau a materion a nodwyd gan yr Arolygwyr ac ymateb y Cyngor iddynt.

Cyfeirnod LlyfrgellTeitl y DdogfenAwdurDyddiad ychwanegwyd i'r Llyfrgell
INS015(R)Ymateb i INS015CBSC03/06/2013
INS015(CL)Llythyr EglurhaolSwyddog Rhaglen01/05/2013
INS015Ymholiad gan yr Arolygwr ynghych Polisi am yr Iaith GymraegArolygwr01/05/2013
INS014(R) ivRhesymeg dros leihau y Lefel Wrth Gefn o 15% i 10%CBSC13/05/2013
INS014(R) iiiAtodiad 4b i INS014(R)CBSC26/04/2013
INS014(R) iiAtodiad 4a i INS014(R)CBSC26/04/2013
INS014(R) iAtodiad 1 i INS014(R)CBSC26/04/2013
INS014(R)Ymateb y Cyngor i Gasliadau Rhagarweiniol yr ArolygwyrCBSC26/04/2013
INS 014Gasgliadau Rhagarweiniol yr Arolygwyr ar Faterion StrategolArolygwyr19/04/2013
INS 013Canllaw yr Arolygwyr ar baratoi Datganiadau SafbwyntArolygwr19/04/2013
INS 012Nodyn oddi wrth yr Arolygwr Arweiniol ynghylch Sesiwn Gwrandawiad 3Arolygwr26/02/2013
INS 012 (CL)Llythyr EglurhaolSwyddog Rhaglen26/02/2013
INS011(R)Ymateb y Cyngor i INS11CBSC22/02/2013
INS011Ebost ynghylch cronfa ddata'r archwiliadY Swyddog Rhaglen21/02/2013
INS010Rhaglen o Sesiynau GwrandawiadY Swyddog Rhaglen22/04/2013
INS009Nodyn o'r Cyfarfod Cyn GwrandawiadYr Arolygwyr23/01/2013
INS008(R)Ymateb y Cyngor i INS008CBSC12/12/2012
INS008Llythyr ynghylch y Map Diogelu Agregau Cymru newyddY Swyddog Rhaglen30/11/2012
INS007Agenda Cyfarfod Cyn GwrandawiadYr Arolygwyr07/12/2012
INS006Atodlen o Faterion Dros Dro a Materion i'w TrafodYr Arolygwyr07/12/2012
INS005Nodiadau Canllaw oddiwrth yr ArolygwyrYr Arolygwyr07/12/2012
INS004Nodyn at Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn amlinellu materion ynghylch yr amserlen a adnabuwyd gan yr ArolygwyrY Swyddog Rhaglen23/11/2012
INS003(R)Ymateb CBSC i INS003 - PCC Arfgraffiad 5CBSC26/11/2012
INS003Nodyn at Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn cynnwys cais gan yr Arolygwyr ynghylch cyhoeddi 5ed Argraffiad Polisi Cynllunio Cymru (PCC5)Y Swyddog Rhaglen19/11/2012
INS002aNodyn i Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy oddi wrth yr Arolygwyr yn gofyn am eglurhad cychwynnol ynghylch agweddau arbennig o'r CDLl a gyflwynwyd a'r newidiadau bwriedigYr Arolygwyr22/10/2012
INS002(R)(ii)Nodyn Cefnogol – Ymateb CBSC i INS 002 C10 – Hyfwyedd ac IsadeiladwaithCBSC04/01/2013
INS002(R)(i)Ymateb Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy i ail nodyn yr Arolygwyr (INS002a) a chamau gweithredu yn deillio o'r Cyfarfod Cychwynnol (INS002b)CBSC11/11/2012
INS002(CL)Llythyr eglurhaolY Swyddog Rhaglen22/10/2012
INS002bNodyn o Gyfarfod Cychwynnol gyda swyddogion y Cyngor a gynhaliwyd yng NghonwyYr Arolygwyr24/10/2012
INS001(R)Ymateb Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy i Nodyn Cychwynnol yr ArolygwyrCBSC15/10/2012
INS001(CL)Llythyr eglurhaolY Swyddog Rhaglen05/10/2012
INS001Nodyn Cychwynnol i Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy oddi wrth yr ArolygwyrYr Arolygwyr05/10/2012


Mwy yn yr adran hon

Newidiad diweddaraf i'r safle: 10/07/2019
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN