Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 
Lleoliad: cynllun datblygu lleol conwy (cdll) | y broses o fabwysiadu | archwiliad | rhaglen y sesiynau gwrandawiad - cdll

Rhaglen y Sesiynau Gwrandawiad - CDLl

Mae'r Rhaglen yn destun adolygiad parhaus ac fe'i diweddarwyd diwethaf ar 22 Ebrill, 2013.

Cynhelir pob Sesiwn Gwrandawiad yn Venue Cymru, Llandudno LL30 1BB

Cliciwch ar y "Mater i'w Drafod" unigol i fynd at y dogfennau perthnasol i'r sesiwn honno.

Gellir gweld rhestr o'r rheiny sy'n cymryd rhan yn y sesiynau unigol yn nogfen INS 010 trwy glicio yma.

Sesiynau Strategaeth / Polisi

DyddiadAmserSesiwn GwrandawiadYstafellMaterion i'w trafod
12/03/201310:00HS1aArcadiaAnghenion Tai a'r Gofyniad yn y Cynllun
12/03/201314:00HS1bArcadiaCyflenwad Tir ar gyfer Tai
13/03/201310:00HS2aArcadiaAnghenion Cyflogaeth a'r Gofyniad yn y Cynllun
13/03/201312:00HS2bArcadiaY Strategaeth Ofodol a’r Dosbarthiad Datblygu
14/03/201310:00HS3CrafnantTai Fforddiadwy
15/03/201309:30HS4aArcadiaSafleoedd Sipsiwn a Theithwyr
15/03/201311:00HS4bArcadiaTwristiaeth
25/03/201314:00HS5GOHIRIWYDCyfleusterau Cymunedol
26/03/201310:00HS6ArcadiaDarparu ac Ariannu Isadeiledd, Fframwaith Gweithredu a Monitro, Egwyddorion Datblygu, Cydlyniad Cyffredinol a Tai Fforddiadwy - parhad
26/03/201310:00HS7aGOHIRIWYDYr Amgylchedd Naturiol
27/03/201314:00HS7bArcadiaY Dreftadaeth Ddiwylliannol

Sesiynau Safleoedd Penodol

DyddiadAmserSesiwn GwrandawiadYstafellMaterion i'w trafod
08/05/201310:00HS8ArcadiaAbergele/Pensarn, Tywyn & Bae Cinmael
08/05/201314:00HS9ArcadiaBae Colwyn Bay, Llandrillo'n Rhos
09/05/201310:00HS10ArcadiaLlandudno
09/05/201314:00HS11ArcadiaConwy, Cyffordd Llandudno a Glan Conwy
14/05/201310:00HS12ArcadiaDwygyfylchi
14/05/201314:00HS13ArcadiaLlysfaen
15/05/201310:00HS14ArcadiaSafleoedd hepgor (i)
15/05/201314:00HS15ArcadiaSafleoedd hepgor (ii)
16/05/201310:00HS16ArcadiaSafleoedd hepgor (iii)
 


Mwy yn yr adran hon

Newidiad diweddaraf i'r safle: 10/07/2019
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN