Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 
Lleoliad: cynllun datblygu lleol conwy (cdll) | y broses o fabwysiadu | archwiliad | dogfennau archwilio'r - cdll

Dogfennau Archwilio'r - CDLl

Mae'r tudalennau hyn yn cynnwys yr holl ddogfennau, nad ydynt yn gysyltiedig â sesiwn gwrandawiad unigol, a gyflwynwyd i'r Archwiliad yn dilyn cyflwyno'r CDLl i Lywodraeth Cymru.

 

Cyfeirnod LlyfrgellTeitl y DdogfenAwdurDyddiad ychwanegwyd i'r Llyfrgell
ED042Adendwm i'r Adroddiad Gwerthusiad Cynaliadwyedd : Sgrinio Argymhellion Rhwymol yr Arolygwyr Cynllunio a'r Cofrestr o Newidiadau Materion yn CodiCBSC03/09/2013
ED041(R)aYmateb i ED041Home Builders Federation01/08/2013
ED041Ymateb Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy i Ddatganiad Gweinidog ddiweddar ynghylch cyfenwad tir ar gyfer tai - ‘Hyrwyddo Adeiladu Tai yng Nghymru’CBSC25/07/2013
ED040Ebost mewn ymateb i ED039a-eM Davies ar ran DG & M Davies (3913)27/06/2013
ED039eGohebiaeth e-bost rhwng Cadnant Planning a CBSCCadnant Planning ar ran H V Griffith (4487)21/06/2013
ED039dCynllun yn dangos yr ardaloedd datblygu arfaethedig mewn perthynas â dyfnderau llif Q1000Cadnant Planning ar ran H V Griffith (4487)21/06/2013
ED039cCynllun yn dangos y mynediad safle arfaethedig mewn perthynas â chyflymderau llif Q1000Cadnant Planning ar ran H V Griffith (4487)21/06/2013
ED039bLlythyr oddi wrth Richard Broun Associates i CBSCCadnant Planning ar ran of H V Griffith (4487)21/06/2013
ED039aE bost mewn ymateb i ED030Cadnant Planning ar ran H V Griffith (4487)21/06/2013
ED038Nodyn Eglurhaol– Ffordd Osgoi Llanrwst CBSC19/06/2013
ED037aCynllun yn dangos dyraniadau cyflogaeth yn DDd AbergeleCBSC28/06/2013
ED037Dwysterau Safleoedd CDLl Dynodedig ac Wrth GefnCBSC13/06/2013
ED036Cyflenwad Tir ar gyfer Tai - Amcangyfrif Cyfredol Gorau : Adroddiad DiweddaruCBSC31/05/2013
ED035Polisi Strategol HOU/1- Cwrdd â'r galw am Dai : MAC176 yn cynnwys MAC090 a MAC112CBSC31/05/2013
ED034Newid Materion yn Codi pellach gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy i Bolisi HOU1 er mwyn cynnwys meini prawf arfaethedig ar gyfer rhyddhau tir ar safleoedd wrth gefnCBSC31/05/2013
ED033Sylwadau ar ymateb y Cyngor i Gasgliadau Cychwynnol yr ArolygwyrHome Builders Federation (1933)31/05/2013
ED032Sylwadau ar ymateb y Cyngor i Gasgliadau Cychwynnol yr ArolygwyrKenyon Planning (4492)31/05/2013
ED031Sylwadau ar ymateb y Cyngor i Gasgliadau Cychwynnol yr ArolygwyrNJL Consulting (4567)31/05/2013
ED030Ebost yn ymateb i ymholiad yr Arolygwyr ynghylch tir ger Bryn Hyfryd, LlanrwstCBSC29/05/2013
ED029Ebost yn ymateb i ymholiad yr Arolygwyr ynghylch Dosbarthiad Tir Amaethyddol a Pharth Clustogi Chwarel LlysfaenCBSC29/05/2013
ED028aAdroddiad dwysedd safle ar gyfer safleoedd a drafodwyd yn Wythnos 1 y Gwrandawiadau Safle (Diweddariad)CBSC
09/05/2013
ED028Adroddiad dwysedd safle ar gyfer safleoedd a drafodwyd yn Wythnos 1 y Gwrandawiadau SafleCBSC
09/05/2013
ED027Atodiad : Sylwadau CCGC ynghylch Safleoedd AmgenCBSC
02/05/2013
ED026Diweddariad i'r Cyflenwad Tir yn y CDLl ar gyfer TaiCBSC18/04/2013
ED025Adroddiad Diweddaru ynghylch Tai Fforddiadwy (Mehefin 2012)CBSC
27/03/2013
ED024bRhestr o Newidiadau Materion yn Codi Arfaethedig Pellach (FMAC) yn cynnwys newidiadau a gyflwynwyd mewn dogfennau eraillCBSC22/04/2013
ED024aRhestr o Newidiadau Materion yn Codi Arfaethedig Pellach (FMAC) yn cynnwys newidiadau a gyflwynwyd mewn dogfennau eraill - DISODLWYDCBSC
15/04/2013
ED024
Rhestr Gyfredol o Newidau Materion yn Codi Arfaethedig Pellach (FMAC) - DISODLWYDCBSC
26/03/2013
ED023cCydastudiaeth argaeledd tir ar gyfer tai 2012: AdroddiadCBSC12/03/2013
ED023bCydastudiaeth argaeledd tir ar gyfer tai 2012: Datganiad Meysydd CyffredinCBSC a partneriaid08/03/2013
ED023aCydastudiaeth argaeledd tir ar gyfer tai 2012: Amserlen SafleLlywodraeth Cymru08/03/2013
ED022Cydastudiaeth argaeledd tir ar gyfer tai 2011 (dolen wedi’i thynnu)Llywodraeth Cymru08/03/2013
ED021Cydastudiaeth argaeledd tir ar gyfer tai 2010 (dolen wedi’i thynnu)Llywodraeth Cymru08/03/2013
ED020Atodlen o Fapiau Safleoedd Hepgor
CBSC05/03/2013
ED019bRhybudd Penderfyniad Costau Apêl Cynllunio ynghylch tir yn Fferm Glyn, Bae ColwynYr Arolygiaeth Gynllunio06/02/2013
ED019aRhybudd Penderfyniad Apêl Cynllunio ynghylch tir yn Fferm Glyn, Bae ColwynYr Arolygiaeth Gynllunio06/02/2013
ED018Rhestr o Sylwadau ynglŷn â SafleoeddCBSC01/02/2013
ED017cAtodiad VCBSC09/01/2013
ED017bAtodiad IVCBSC09/01/2013
ED017aRhestr Gychwynnol o Newidiadau Materion yn CodiCBSC09/01/2013
ED016bAsesiad Hyfywedd ac Isadeiladwaith Safle Parc Busnes Abergele Rh 2CBSC04/01/2013
ED016aAsesiad Hyfywedd ac Isadeiladwaith Safle Parc Busnes Abergele Rh 1CBSC04/01/2013
ED015bAsesiad Hyfywedd ac Isadeiladwaith Safle De Ddwyrain Abergele Rh 2CBSC04/01/2013
ED015aAsesiad Hyfywedd ac Isadeiladwaith Safle De Ddwyrain Abergele Rh 1CBSC04/01/2013
ED014bAsesiad Hyfywedd ac Isadeiladwaith Safle Esgyryn Rh 2CBSC04/01/2013
ED014aAsesiad Hyfywedd ac Isadeiladwaith Safle Esgyryn Rh 1CBSC04/01/2013
ED013Rhestr o Safleoedd AmgenCBSC30/11/2012
ED012dDatganiad Ysgrifenedig Cynllun Ysgolion 21ain Ganrif , Atodiad 1 – Manylion y RhaglenCBSC30/11/2012
ED012cDatganiad Cynllun Ysgolion 21ain GanrifCBSC30/11/2012
ED012bCynllun Ysgolion 21ain Ganrif - Llythyr Dyraniad Cyfalaf i CBSCCBSC30/11/2012
ED012aRhaglen Foderneiddio Ysgolion Cynradd (PSMP) – Gwerthusiad Opsiynau Cyffordd LlandudnoCBSC30/11/2012
ED011Datganiad Dros Dro mewn ymateb i INS 02a ynghylch costau isadeileddCBSC DCWW03/12/2012
ED010Adroddiad Sylwadau Newidiadau Y Canolbwyntir ArnyntCBSC26/11/2012
ED009Ymateb CBSC i INS 002 - Cymhareb Swyddi i ArdalCBSC26/11/2012
ED008aMapiau Atodlen SafleoeddCBSC28/11/2012
ED008Adroddiad Atodlen SafleoeddCBSC26/11/2012
ED007a - hCronfa Ddata Atodlen SafleoeddCBSC26/11/2012
ED006Dyraniad Bwriedig CDLl yn Nhŷ Mawr, Llysfaen - Asesiad Hyfywedd Safleoedd Tir GlasDr Andrew Golland12/11/2012
ED005Briff Asesiad Hyfywedd Ariannol (Hanfodol a Dymunol) Safleoedd StrategolDr Andrew Golland11/11/2012
ED004bRhestr Bresenoldeb Gweithdy Hyfywedd Tai Fforddiadwy i DdatblygwyrCBSC11/11/2012
ED004aNodyn o Weithdy Hyfywedd Tai Fforddiadwy i DdatblygwyrCBSC11/11/2012
ED003cEnghraifft 3 : Asesiad Hyfywedd Datblygiadau Tir Glas â Chyfyngiadau Caeth - Cais CynllunioCBSC11/11/2012
ED003bEnghraifft 2 : Asesiad Hyfywedd Datblygiadau Tir Glas â Chyfyngiadau - Cais CynllunioCBSC11/11/2012
ED003aEnghraifft 1 : Asesiad Hyfywedd Datblygiadau Tir Llwyd - Cais CynllunioCBSC11/11/2012
ED002Canllaw Cam wrth Gam ar gyfer Pecyn Cymorth Gwerthuso DatblygiadCBSC11/11/2012
ED001bCanllaw Ffurflen Asesiad Hyfywedd Tai FforddiadwyCBSC11/11/2012
ED001aPecyn Ffurflen Asesiad Hyfywedd Tai FforddiadwyCBSC11/11/2012


Mwy yn yr adran hon

Newidiad diweddaraf i'r safle: 10/07/2019
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN