Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 
Lleoliad: cynllun datblygu lleol conwy (cdll) | y broses o fabwysiadu | archwiliad | dogfennau cyflwyno cynllun datblygu lleol 2012

Dogfennau Cyflwyno Cynllun Datblygu Lleol 2012

Mae Conwy Cyngor Bwrdeistref Sirol wedi cyflwyno cynigion ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol i Lywodraeth Cymru i'w Archwilio yn unol â Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Cynllun Datblygu Lleol) (Cymru) 2005 (Rheoliad 22).

 


Tudalennau yn yr adran hon

Gweler Hefyd

  • Cyflwyno a newidiadau â ffocws 28/08/2012

    Mae Conwy Cyngor Bwrdeistref Sirol wedi cyflwyno cynigion ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol i Lywodraeth Cymru i'w Archwilio yn unol â Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Cynllun Datblygu Lleol) (Cymru) 2005 (Rheoliad 22).

Newidiad diweddaraf i'r safle: 10/07/2019
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN