Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

Cynnig Sylwadau ar y Sylwadau Dyrannu Safleoedd

Ysgrifennu ar Notepad

Pwrpas yr ymgynghoriad hwn yw cael eich barn ar y sylwadau a dderbyniwyd am safleoedd yn y CDLl Diwygiedig i'w archwilio gan y cyhoedd (2011) fel y manylir yn y Gofrestr Safleoedd hon.

Dim ond sylwadau sy'n uniongyrchol gysylltiedig â'r sylwadau y manylir arnynt yn y gofrestr hon y bydd y Cyngor yn eu derbyn.  Er enghraifft, os oes safle'n ymddangos yn y gofrestr hon a'i fod wedi ei awgrymu fel safle arall yn lle'r un sydd wedi ei ddyrannu yn y CDLl, yna gallwch ddweud a ydych yn cytuno neu'n anghytuno â'r sylwadau hyn. 

Mae'r cyfnod ymgynghori ar y ddogfen hon yn dechrau ddydd Llun 28 Tachwedd 2011 ac yn dod i ben ddydd Gwener 13 Ionawr 2012 am 4.45pm.  

Nid yw'r Cyngor yn gwahodd sylwadau pellach ar CDLl Diwygiedig i'w Archwilio gan y Cyhoedd (2011) na'r safleoedd arfaethedig i'w dyrannu ynddo. Ni fydd unrhyw sylwadau pellach a dderbynnir gan y Cyngor ar y CDLl Diwygiedig i'w Archwilio gan y Cyhoedd yn cael eu hystyried. Hefyd ni dderbynnir unrhyw awgrymiadau am safleoedd newydd yn ystod y cam hwn.

Os hoffech gynnig sylwadau am unrhyw un o'r sylwadau dyrannu safleoedd, gallwch wneud hynny trwy'r:

1. Wefan ymgynghori conwy.jdi-consult.net/ldpcym/index.php

2. Cwblhau'r ffurflen sylwadau (ar gael mewn llyfrgelloedd lleol, swyddfeydd y Cyngor ac ar wefan y Cyngor) - gweler isod.

3. Ebost cdll-ldp@conwy.gov.uk 

4. Ysgrifennu llythyr a'i anfon naill ai trwy'r post neu ffacs i'r cyfeiriad isod:

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy,
26 Castle Street,
Conwy,
LL32 8AY

Ffacs: 01492 592713

Nodwch os ydych yn cynnig sylwadau gan ddefnyddio dulliau 3 neu 4, gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys rhif ac enw'r safle  a pha sylwadau yr ydych yn cynnig sylwadau arnynt. Cewch hyd i'r manylion hyn yn y Gofrestr Sylwadau Dyrannu Safleoedd.


Dogfennau perthnasol

Acrobat/PDF FileFfurflen Sylwadau Dyrannu Safleoedd
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 109k

Dolennau'r We

Cyhoeddwyd: 16/11/2011    Newidiad diweddaraf: 16/01/2013
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN