Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

BP42 - Galw a Chyflenwad Tir Cyflogaeth

Mae’r papur cefndir hwn yn rhoi manylion y ffigyrau gofynion swyddi ac yn trosi hynny i’r gofyniad o ran tir cyflogaeth a’u dosbarthiad dros gyfnod y CDLl.


Dogfennau perthnasol

Acrobat/PDF FileBP42 - Galw a Chyflenwad Tir Cyflogaeth
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 164k

Cyhoeddwyd: 09/03/2011    Newidiad diweddaraf: 04/09/2012
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN