Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

BP41 - Rhyddhau Safleoedd Wrth Gefn

Yn ogystal â’r safleoedd a ddyrannwyd yn y CDLl, er mwyn sicrhau hyblygrwydd mae’r cynllun yn cynnig nifer o safleoedd tai a chyflogaeth wrth gefn i’w rhyddhau dim ond os nad yw’r CDLl yn cyflawni ei dargedau o ran tai. Mae’r papur cefndir hwn yn rhoi manylion y broses ar gyfer rhyddhau safleoedd wrth gefn os bydd eu hangen yn ystod cyfnod y cynllun.


Dogfennau perthnasol

Acrobat/PDF FileBP41 - Rhyddhau Safleoedd Wrth Gefn
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 135k

Cyhoeddwyd: 10/03/2011    Newidiad diweddaraf: 05/12/2012
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN