Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

BP39 - Cydweithio â Chynghorau Cyfagos

Mae’r papur cefndir hwn yn rhoi manylion y gwaith ar y cyd a wnaed gyda Chynghorau ac awdurdodau cynllunio lleol cyfagos i baratoi’r CDLl. Mae hyn yn cynnwys materion trawsffiniol fel yr economi, tai fforddiadwy a chludiant.


Dogfennau perthnasol

Acrobat/PDF FileBP39 - Cydweithio â Chynghorau Cyfagos
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 107k

Cyhoeddwyd: 10/03/2011    Newidiad diweddaraf: 04/09/2012
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN