Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

BP37- Adroddiad Opsiynau Dosbarthu Twf

Mae'r papur hwn yn amlinellu'r opsiynau a'r opsiynau a ffafrir ar gyfer dosbarthiad gofodol cyffredinol datblygiad dros gyfnod y Cynllun. Tra bo lefel y twf wedi cael ei gynyddu ac yn cymryd agwedd mwy holistaidd, mae'r dosbarthiad gofodol fel amlygwyd yn yr Opsiynau a Ffafrir blaenorol a'r fersiwn i'w archwilio gan y cyhoedd yn aros yr un fath. Mae'r papur hwn yn manylu ar yr opsiynau gofodol a ystyriwyd ac yn cloi'r dosbarthiad gofodol a ffafrir.

Mae'r papur hwn yn amlinellu'r opsiynau a'r opsiynau a ffafrir ar gyfer dosbarthiad gofodol cyffredinol datblygiad dros gyfnod y Cynllun. Tra bo lefel y twf wedi cael ei gynyddu ac yn cymryd agwedd mwy holistaidd, mae'r dosbarthiad gofodol fel amlygwyd yn yr Opsiynau a Ffafrir blaenorol a'r fersiwn i'w archwilio gan y cyhoedd yn aros yr un fath.  Mae'r papur hwn yn manylu ar yr opsiynau gofodol a ystyriwyd ac yn cloi'r dosbarthiad gofodol a ffafrir.

Mae'n hanfodol bod y papur cefndir (BP) hwn yn cael ei ddarllen ar y cyd â BP/3 'Adroddiad Opsiynau Lefel Twf' a BP/14 'Astudiaeth Tir Cyflogaeth'. Mae BP/3 yn asesu lefel yr opsiynau twf h.y. faint o dai a faint o dir cyflogaeth sydd ei angen sy'n taclo orau'r prif broblemau sy'n effeithio ar Gonwy. Mae'n bwysig nodi bod y lefel tir cyflogaeth gofynnol fel amlygwyd yn BP/3 a BP/14 yn cynrychioli'r un lefel ac nad oes yna unrhyw wrthdaro.


Dogfennau perthnasol

Acrobat/PDF File***Diwygiwyd Awst 2012*** BP37 Adroddiad Opsiynau Dosbarthu Twf
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 848k

Acrobat/PDF FileBP37 - Adroddiad Dewisiadau Dosbarthu Twf
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 971k

Cyhoeddwyd: 10/03/2011    Newidiad diweddaraf: 16/04/2013
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN