Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

BP36 - Cyfrifo Anghenion Tai Fforddiadwy

Pan fydd y Cyngor yn cyhoeddi ei CDLl, rhaid iddo egluro sut y lluniwyd y polisi perthnasol ar sail tystiolaeth sydd ar gael i'r Cyngor ar y pryd. Mae'r papur cefndir hwn yn rhoi tystiolaeth a chyfiawnhad dros agwedd polisi'r CDLl yn ymwneud â'r targed tai fforddiadwy yn Ardaloedd y Strategaeth Ddatblygu Drefol a Gwledig.

Mae hwn yn un o nifer o bapurau cefndir (BP) sy'n cyd-fynd â'r Cynllun Datblygu Lleol i'w Archwilio gan y Cyhoedd (CDLl).  Pan fydd y Cyngor yn cyhoeddi ei CDLl, rhaid iddo egluro sut y lluniwyd y polisi perthnasol ar sail tystiolaeth sydd ar gael i'r Cyngor ar y pryd.  Mae'r papur cefndir hwn yn rhoi tystiolaeth a chyfiawnhad dros agwedd polisi'r CDLl yn ymwneud â'r targed tai fforddiadwy yn Ardaloedd y Strategaeth Datblygu Trefol a Gwledig.

Dylid darllen y papur hwn ar y cyd â CDLl4 - 'Ymrwymiadau Cynllunio' Canllaw Cynllunio Atodol (SPG), BP/6 - 'Cymysgedd Tai', BP/7 - 'Asesiad Marchnad Dai Lleol (Cam 1)' a BP/9 - 'Astudiaeth Hyfywedd Tai Fforddiadwy'.


Dogfennau perthnasol

Acrobat/PDF File***Diwygiedig Awst 2012*** BP36 - Cyfrifiad Anghenion Tai Fforddiadwy
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 312k

Acrobat/PDF FileBP36 - Cyfrifiad Anghenion Tai Fforddiadwy
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 251k

Cyhoeddwyd: 10/03/2011    Newidiad diweddaraf: 04/09/2012
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN