Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

BP35 - Cyfiawnhad ar gyfer dileu'r Safleoedd Datblygu Bwriedig Sydd Wedi'u Nodi yng Nghynllun Datblygu Lleol i'w Archwilio gan y Cyhoedd Mis Ebrill 2009

Pwrpas y papur cefndir hwn yw nodi'r cyfiawnhad ar gyfer dileu safle datblygu (Tai a Chyflogaeth) o'r Cynllun Datblygu Lleol i'w Archwilio gan y Cyhoedd cyntaf yn 2009 a/neu'r dyraniad bwriedig o safleoedd newydd yn eu lle. Mae'r papur yn nodi'r cyd-destun polisi ar lefelau cenedlaethol a rhanbarthol ac yng ngoleuni'r cyd-destun hwn mae'n argymell dull ar gyfer y Fwrdeistref Sirol. Mae crynodeb o'r sylwadau safle wedi'i nodi eto yn yr Adroddiad Ymgynghori CDLl diwygiedig.

Pwrpas y papur cefndir hwn yw nodi'r cyfiawnhad ar gyfer dileu safle datblygu (Tai a Chyflogaeth) o'r Cynllun Datblygu Lleol i'w Archwilio gan y Cyhoedd cyntaf yn 2009 a/neu'r dyraniad bwriedig o safleoedd newydd yn eu lle.  Mae'r papur yn nodi'r cyd-destun polisi ar lefelau cenedlaethol a rhanbarthol ac yng ngoleuni'r cyd-destun hwn mae'n argymell dull ar gyfer y Fwrdeistref Sirol.  Mae crynodeb o'r sylwadau safle wedi'i nodi eto yn yr Adroddiad Ymgynghori CDLl diwygiedig.

Mae'n angenrheidiol sicrhau fod safleoedd yn cael eu dewis mewn modd tryloyw er mwyn i'r Arolygydd fod yn hyderus bod broses cadarn wrth wneud newidiadau i Gynllun.  Dan y system CDLl byddai llawer llai o safleoedd gwahanol (a alwyd o'r blaen yn "safleoedd hepgor" gan yr Arolygaeth Cynllunio) yn cael eu cyflwyno yn ystod y cam archwilio gan y cyhoedd, oherwydd byddai tirfeddianwyr, datblygwyr a thrigolion wedi cael mwy o gyfle i gymryd rhan yn gynharach ym mhroses baratoi'r CDLl.  Mae'n hanfodol bod safleoedd yn cydsynio â strategaeth y CDLl a byddai'r CDLl yn gadarn pe baent yn cael eu cynnwys.


Dogfennau perthnasol

Acrobat/PDF File***Diwygiedig Awst 2012*** BP35 - Cyfiawnhad ar gyfer Dileu Safleoedd Datblygu Bwriedig
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 155k

Acrobat/PDF FileBP35 - Cyfiawnhad ar gyfer Dileu Safleoedd Datblygu Bwriedig
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 251k

Cyhoeddwyd: 10/03/2011    Newidiad diweddaraf: 04/09/2012
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN