Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

BP34 - Papur Tybiaethau Hyfywedd Safle

Mae'r papur yn rhoi tystiolaeth gefnogi bellach ar gostau datblygu i gefnogi Papur Cefndir 9 diwygiedig 'Astudiaeth Hyfywdra Tai Fforddiadwy'

Datblygwyd y Papur Cefndir mewn ymgynghoriad â'r diwydiant adeiladu tai ac mae'n darparu tystiolaeth bellach ar ragdybiaethau cost y datblygiad i gefnogi papur cefndir 9 diwygiedig 'Astudiaeth Hyfywdra Tai Fforddiadwy'.


Dogfennau perthnasol

Acrobat/PDF FileBP34 - Papur Rhagdybiaethau Hyfywdra Safleoedd
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 255k

Cyhoeddwyd: 10/03/2011    Newidiad diweddaraf: 14/03/2011
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN