Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

BP33 - Yr Iaith Gymraeg

Mae'r papur cefndir hwn yn cynnig tystiolaeth a chyfiawnhad am y dull polisi yn y CDLl sy'n ymwneud â'r iaith Gymraeg a gofynion y polisi.

Mae'r papur cefndir hwn yn un o nifer sy'n cyd-fynd â'r ddogfen Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) i'w Archwilio gan y Cyhoedd ddiwygiedig. Pan fydd y Cyngor yn cyhoeddi ei CDLl, rhaid iddo esbonio sut ffurfiwyd y polisi perthnasol ar sail y dystiolaeth sydd ar gael i'r Cyngor ar y pryd. Mae'r papur cefndir hwn yn cynnig tystiolaeth a chyfiawnhad am y dull polisi yn y CDLl sy'n ymwneud â'r iaith Gymraeg a gofynion y polisi.

Dylai'r papur hwn gael ei ddarllen ochr yn ochr â'r Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) CDLl6: 'Yr Iaith Gymraeg' sy'n cynnwys canllawiau a meini prawf asesu. Cyhoeddir y CCA i'r cyhoedd ymgynghori yn ei gylch ochr yn ochr â'r CDLl i'w Archwilio gan y Cyhoedd diwygiedig.

Paratowyd y Papur Cefndir (PC) hwn gyda chyfarwyddyd a chymorth Bwrdd yr Iaith Gymraeg a Swyddog Datblygu Iaith  Gymraeg y Cyngor. Mae'r Cyngor wedi cysylltu ag Awdurdod Parc Cenedlaethol  Eryri a Chynghorau Ynys Môn a Gwynedd hefyd i gynorthwyo wrth baratoi'r PC hwn a'r CCA sy'n cyd-fynd ag ef.


Dogfennau perthnasol

Acrobat/PDF File***Diwygiedig Awst 2012*** BP33 - Yr Iaith Gymraeg
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 1.15Mb

Acrobat/PDF FileBP33 - Yr Iaith Gymraeg
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 513k

Acrobat/PDF FileCBSC astudiaeth preswylwyr tai newydd 2011
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 716k

Acrobat/PDF FileCynllunio ar laith Gymraeg
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 598k

Cyhoeddwyd: 10/03/2011    Newidiad diweddaraf: 17/09/2012
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN