Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

BP32 - Adroddiad Galw a Chyflenwad Tiroedd Claddu

Yn ystod cwblhau'r Cynllun Datblygu Lleol i'w Archwilio gan y Cyhoedd, daeth yn eglur trwy ymgynghoriadau cyhoeddus a thrafodaethau gydag Adran Amgylchedd y Cyngor bod angen darparu ar gyfer tir ychwanegol ar gyfer claddedigaethau.

Mae'r ardaloedd gyda'r angen mwyaf wedi eu nodi fel Llanrwst ac Abergele.  Ers hynny mae'r Cyngor wedi gwneud gwaith i nodi lleoliadau addas ar gyfer naill ai ehangu mynwentydd presennol neu diroedd claddu newydd.  Mae Papur Cefndir 32 yn manylu ar gasgliadau'r gwaith.


Dogfennau perthnasol

Acrobat/PDF File***Diwygiedig Awst 2012*** BP32 - Adroddiad Galw a Chyflenwad Tiroedd Claddu
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 386k

Acrobat/PDF FileBP32 - Adroddiad Galw a Chyflenwad Tiroedd Claddu
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 413k

Cyhoeddwyd: 10/03/2011    Newidiad diweddaraf: 04/09/2012
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN