Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

BP31 - Capasiti'r Diwydiant Adeiladu Tai

Mae'n hanfodol fod gan y Cyngor ddealltwriaeth o gapasiti'r diwydiant adeiladu tai.

Mae'n hanfodol fod gan y Cyngor ddealltwriaeth o gapasiti'r diwydiant adeiladu tai. Bydd hyn yn caniatáu darparu lefel addas a phriodol o gyflenwad tai gan alluogi'r Cyngor i fynd i'r afael â'r materion sy'n gysylltiedig â'r newidiadau poblogaeth a rhagwelir yn ystod y cyfnod hwnnw.

I helpu i gael yr wybodaeth hon, gofynnodd y Cyngor i ddatblygwyr a thirfeddianwyr lenwi holiadur mewn perthynas â chapasiti datblygu posibl yr adeiladwyr tai ym Mwrdeistref Sirol Conwy. Cwblhawyd yr holiaduron ym mis Ionawr a Chwefror 2010 a lluniwyd yr adroddiad dilynol rhwng mis Mawrth a mis Mai yn yr un flwyddyn. Gellir gweld copi o'r llythyr a anfonwyd gyda'r holiadur a'r holiadur ei hun yn Atodiadau A a B yr adroddiad hwn.


Dogfennau perthnasol

Acrobat/PDF FileBP31 - Gallur Diwydiant Adeiladu Tai
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 234k

Cyhoeddwyd: 10/03/2011    Newidiad diweddaraf: 10/03/2011
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN