Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

BP30 - Cynllun Datblygu Graddol

Mae'r Papur Cefndir hwn yn cefnogi polisïau HOU/1 'Cwrdd â'r Angen am Dai', HOU/3 'Datblygu Tai Yn Raddol' ac EMP/2 'Datblygiad Cyflogaeth B1, B2 a B8 Newydd' ac mae'n cefnogi adran 5 y CDLl, 'Fframwaith Gweithredu a Monitro'.

Ei bwrpas yw rhoi rhagor o dystiolaeth a chyfiawnhad dros ddarparu safleoedd tai a chyflogaeth yn raddol rhwng 2007 a 2022.

Mae'r Canllawiau Polisi Cenedlaethol, ble bo'n berthnasol, wedi'i hadlewyrchu yn y polisïau o fewn y CDLl er mwyn dosbarthu'r safleoedd yn fwyaf priodol drwy Ardal y Cynllun, a dros gyfnod y Cynllun.  Yn benodol, mae Amcan Gofodol SO1 yn anelu at ganolbwyntio datblygiad ar y safleoedd mwyaf priodol, â'r hygyrchedd mwyaf at seilwaith ac amwynder lleol; yn cynnwys gwneud defnydd effeithlon o TDF ble bynnag y bo'n bosib.  Mae SO3 ac SO4 yn anelu at ddarparu tir ar gyfer defnydd preswyl a chyflogaeth.


Dogfennau perthnasol

Acrobat/PDF File***Diwygiedig Awst 2012*** BP30 - Cynllun Fesul Camau
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 1.01Mb

Acrobat/PDF FileBP30 - Cynllun Fesul Camau
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 1.12Mb

Cyhoeddwyd: 10/03/2011    Newidiad diweddaraf: 04/09/2012
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN