Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

BP29 - Diogelu Adnoddau Agregau

Gelwir tywod, graean a chreigiau a ddefnyddir i adeiladu yn agregau. Mae'r papur cefndir hwn yn egluro sut mae'r CDLl yn sicrhau bod digon o agregau yn cael eu diogelu ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Gall prosiectau adeiladu sterileiddio adnoddau agregau yn barhaol, gan olygu nad ydynt ar gael ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. Mae polisïau cynllunio yn gwarchod adnoddau agregau gwerthfawr posibl rhag cynigion datblygu a allai eu sterileiddio yn y tymor hir. Gelwir y broses yma yn ddiogelu. Nid yw diogelu adnodd o anghenraid yn golygu y rhoddir caniatâd cynllunio ar gyfer gweithio. I'r gwrthwyneb, nid yw absenoldeb cyfyngiad diogelu yn golygu o anghenraid na fyddai caniatâd cynllunio'n cael ei roi ar gyfer gweithio ar agregau.


Dogfennau perthnasol

Acrobat/PDF File***Diwygiedig Awst 2012*** BP29 - Diogelu Adnoddau Agregau
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 247k

Acrobat/PDF FileBP29 - Diogelu Adnoddau Agregau
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 1.9Mb

Cyhoeddwyd: 10/03/2011    Newidiad diweddaraf: 04/09/2012
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN