Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

BP28 - Yr Amgylchedd Hanesyddol

Mae gan y rhan o ogledd-orllewin Cymru sydd o fewn Sir Conwy dreftadaeth hynod o gyfoethog ac amrywiol.

Mae ystod eang o adeileddau diddorol ac anarferol yn y Sir sy'n gwneud cyfraniad sylweddol at ei chymeriad a'i hymddangosiad.  Mae'r adeileddau hyn hefyd yn ein helpu i ddeall a gwerthfawrogi'r modd y datblygodd ac y tyfodd y Sir o'r cyfnod cynharaf hyd at heddiw.


Dogfennau perthnasol

Acrobat/PDF File***Diwygiedig Awst 2012*** BP28 - Yr Amgylchedd Hanesyddol
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 156k

Acrobat/PDF FileBP28 - Yr Amgylchedd Hanesyddol
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 162k

Cyhoeddwyd: 10/03/2011    Newidiad diweddaraf: 04/09/2012
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN