Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

BP27 - Ardaloedd Tirwedd Arbennig

Mae'r Papur Cefndir (BP) hwn yn darparu trosolwg cryno o brosesau i nodi'r ardaloedd cymeriad tirwedd o fewn Ardal y Cynllun a'r rhesymu a chyfiawnhau ar gyfer y meini prawf sydd wedi'u nodi ym Mholisi NTE/5 o'r Cynllun i'w archwilio gan y cyhoedd diwygiedig.

Roedd yr Ardaloedd Tirwedd Arbennig wedi'u cynnwys yng Nghynllun Lleol Bwrdeistref Colwyn, Cynllun Fframwaith a Chynllun Datblygu Unedol Gwynedd gyda'r bwriad o ychwanegu rhagor o ystyriaeth at ddiogelu'r ardaloedd gwledig annatblygedig. Yn yr holl gynlluniau hyn roedd yr Ardaloedd Cynllun yn cynnwys holl ardal y cynllun y tu allan i derfynau'r aneddiadau diffiniedig.


Dogfennau perthnasol

Acrobat/PDF File***Diwygiedig Awst 2012*** BP27 - Adroddiad Cymeriad Tirwedd
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 4.41Mb

Acrobat/PDF FileBP27 - Ardaloedd Tirwedd Arbennig (Yn flaenorol: Adroddiad Cymeriad Tirwedd)
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 732k

Cyhoeddwyd: 10/03/2011    Newidiad diweddaraf: 30/09/2013
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN