Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

BP25 - Adroddiad Galw a Chyflenwad am Safleoedd Gerddi Ar Osod

Pwrpas y papur cefndir hwn yw amlinellu lefel bresennol y ddarpariaeth gerddi ar osod.

Mae gwybodaeth well am filltiroedd bwyd ac effaith amgylcheddol cynhyrchu bwyd, yn ogystal â phobl yn ceisio arbed arian trwy dyfu eu ffrwythau a'i llysiau eu hunain, wedi cyfrannu at boblogrwydd cynyddol gerddi ar osod.  Wrth ddarparu digon o leiniau gerddi ar osod, bydd CBSC yn gallu helpu i wella iechyd a lles ei drigolion a darparu dulliau i leihau ôl troed carbon trigolion Conwy.

Dangosodd fersiwn blaenorol y papur cefndir hwn, a gyhoeddwyd ym mis Ebrill 2009, fod 52 o bobl yn aros am erddi ar osod ledled Conwy.  Yn ôl ffigyrau Gwasanaethau Amgylcheddol Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, roedd y niferoedd ar y rhestr aros wedi cynyddu i 334 erbyn Tachwedd 2010.

Pwrpas y papur cefndir hwn yw amlinellu lefel bresennol y ddarpariaeth gerddi ar osod, nodi'r ardaloedd hynny lle mae'r galw mwyaf am erddi ar osod ac asesu unrhyw safleoedd gerddi ar osod newydd posibl. 


Dogfennau perthnasol

Acrobat/PDF File***Diwygiedig Awst 2012*** BP25 - Adroddiad Galw a Chyflenwad Lotments
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 177k

Acrobat/PDF FileBP25 - Adroddiad Galw a Chyflenwad Lotments
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 140k

Cyhoeddwyd: 10/03/2011    Newidiad diweddaraf: 04/09/2012
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN