Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

BP24 - Adroddiad Moderneiddio Ysgolion Cynradd Cyngor Sir Conwy

Mae'r adroddiad yn cyflwyno'r strategaeth ar gyfer moderneiddio ysgolion cynradd Conwy.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi bod yn cynnal adolygiad manwl o'i ysgolion cynradd dros y tair blynedd diwethaf, sydd wedi cynnwys ymgynghoriad cyhoeddus diweddar ar Strategaeth ddrafft Moderneiddio Ysgolion Cynradd Conwy.

Fe wnaeth Cabinet Conwy gyfarfod ar 26 Hydref 2010 i drafod canfyddiadau'r ymgynghoriad cyhoeddus.

Cytunodd y Cabinet i fabwysiadu'n ffurfiol Strategaeth Moderneiddio Ysgolion Cynradd Conwy.

Cytunodd y Cabinet hefyd i:

  • Ymgynghori gydag ardaloedd yn fanwl (asesiad effaith llawn) ar y dewisiadau o fewn y Cynllun Gweithredu; a
  • Cynnal cyfarfodydd rhanddeiliaid  gyda'r ardaloedd hynny a nodwyd ar gyfer 'adolygiad mewn dwy flynedd'.


Dogfennau perthnasol

Acrobat/PDF FileBP24 - Adroddiad Moderneiddio Ysgolion Cynradd Cyngor Sir Conwy
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 7.44Mb

Cyhoeddwyd: 10/03/2011    Newidiad diweddaraf: 10/03/2011
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN