Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

BP23 - Adroddiad Sail Prif Gynllun Bae Colwyn

Mae'r adroddiad yn cyflwyno syniadau ar gyfer adfywiad Bae Colwyn a bydd yn cael ei ddatblygu i hysbysu'r ddogfen prif gynllun terfynol.

Mae'r adroddiad yn cyflwyno syniadau ar gyfer adfywiad Bae Colwyn a bydd yn cael ei ddefnyddio i hysbysu datblygiad o syniadau penodol ar gyfer newid yn yr ardal, yn arwain at gynnig brif gynllun terfynol i'w ystyried (gweler dogfen ar wahân Canllaw Cynllunio Atodol).

Y bwriad yw bod y ddogfen hon yn codi dyheadau ar gyfer Bae Colwyn a sefydlu fframwaith technegol o fewn y bydd prosiectau adfywio yn cael ei ddatblygu i adfywio'r dref.


Cyhoeddwyd: 10/03/2011    Newidiad diweddaraf: 17/03/2011
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN