Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

PC22 - Asesiad Galw am Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr

Mae'r papur cefndir hwn yn dadansoddi'r galw am safleoedd/lleiniau sipsiwn a theithwyr yn ardal Cynllun Bwrdeistref Sirol Conwy.

Mae'r papur cefndir hwn yn dadansoddi'r galw am safleoedd/lleiniau sipsiwn a theithwyr yn ardal Cynllun Bwrdeistref Sirol Conwy, sef yr ardal tu allan i Barc Cenedlaethol Eryri.

Wrth baratoi CDLl Conwy, mae'r Cyngor ar hyn o bryd yn y broses o baratoi Asesiad Marchnad Dai Leol Gogledd Orllewin Cymru (LHMA).  Mae'r Asesiad Llety Sipsiwn a Theithwyr (GTAA) yn rhan o Gam 2 yr LHMA sydd, ar ôl cael ei gwblhau, yn mynd i ddarparu gwybodaeth i'r Cyngor ar yr angen am Lety Sipsiwn a Theithwyr dros gyfnod y cynllun.  Yn sgil amseriad y GTAA, ni fydd y data perthnasol ar gael mewn pryd ar gyfer y CDLl Diwygiedig i'w Archwilio gan y Cyhoedd gan fod disgwyl bellach iddo gael ei gwblhau ym mis Mawrth 2011, a'r bwriad yw cynnal yr ymgynghoriad ar y CDLl i'w Archwilio gan y Cyhoedd Diwygiedig yn ystod Gaeaf 2010/11.


Dogfennau perthnasol

Acrobat/PDF File***Diwygiedig Awst 2012*** BP22 - Asesiad Galw am Safleoedd ar Gyfer Sipsiwn a Theithwyr
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 194k

Acrobat/PDF FileBP22 - Asesiad Galw am Safleoedd ar Gyfer Sipsiwn a Theithwyr
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 161k

Cyhoeddwyd: 10/03/2011    Newidiad diweddaraf: 04/09/2012
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN