Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

PC21 - Asesiad o'r Gallu i Ddarparu Safleoedd

Mae'r adroddiad hwn yn nodi'r broses a ddilynir i asesu safleoedd a gyflwynwyd, a elwir yn 'safleoedd posibl', gyda'r potensial o'u cynnwys yn y CDLl.

Mae'r adroddiad hwn yn nodi'r broses a ddilynir i asesu safleoedd a gyflwynwyd, a elwir yn 'safleoedd posibl', gyda'r potensial o'u cynnwys yn y CDLl. Mae safleoedd wedi cael eu cyflwyno ar gyfer nifer o ddefnyddiau tir ac wedi bod yn destun proses asesu fanwl. Pwrpas y broses yw canfod y safleoedd mwyaf addas i'w cynnwys yn y CDLl er mwyn bodloni'r anghenion a nodwyd am safleoedd ac iddynt ddefnydd preswyl, cyflogaeth a chymysg.

Mae'r papur cefndir hwn yn ymdrin â'r safleoedd tai a chyflogaeth posibl. Fodd bynnag, ceir crynodeb o'r gallu i ddarparu mathau eraill o ddefnydd, gan gynnwys isadeiledd cludiant allweddol, yn adran pump. Am wybodaeth ynghylch asesu safleoedd, a'r gallu i ddarparu rhandiroedd, claddfeydd a chyfleusterau gwastraff ac ailgylchu, gweler papurau cefndir 25, 32 a 26, yn ôl eu trefn.


Dogfennau perthnasol

Acrobat/PDF File***Diwygiwyd Awst 2012*** BP21 - Asesiad or Gallu i Ddarparu Safleoedd
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 1.26Mb

Acrobat/PDF FileBP21 - Asesiad or Safleoedd y Gellir eu Darparu
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 1.37Mb

Cyhoeddwyd: 10/03/2011    Newidiad diweddaraf: 03/10/2012
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN