Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

BP20 - Rheoli Gwastraff

Pwrpas y papur cefndir hwn yw gosod y cyd-destun a rhoi crynodeb o'r cymhellion hyn a materion lleol a fydd yn dylanwadu ar bolisi defnydd tir ac yn ffurfio rhan o'r sail dystiolaeth i gefnogi polisïau Gwastraff yn y CDLl.

Mae nifer fawr o gymhellion o blaid newid sut rydym yn rheoli'n gwastraff. Mae Cyfarwyddebau Ewropeaidd a'r Arweiniad Cenedlaethol, a gweithio ar lefel ranbarthol hefyd yn cyflwyno newid sylweddol wrth reoli gwastraff. Pwrpas y papur cefndir hwn yw gosod y cyd-destun a rhoi crynodeb o'r cymhellion hyn a materion lleol a fydd yn dylanwadu ar bolisi defnydd tir ac yn ffurfio rhan o'r sail dystiolaeth i gefnogi polisïau Gwastraff yn y CDLl. Mae asesiad addasrwydd tir ar gyfer cyfleusterau rheoli gwastraff hefyd wedi'i gwynnwys, yn argymell dwy safle yn y Fwrdeistref Sirol.


Dogfennau perthnasol

Acrobat/PDF File***Diwygiedig Awst 2012*** BP20 - Rheoli Gwastraff
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 405k

Acrobat/PDF FileBP20 - Rheoli Gwastraff
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 276k

Cyhoeddwyd: 10/03/2011    Newidiad diweddaraf: 04/09/2012
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN