Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

BP19 - Asesiad Gofod Agored

Mae'r papur hwn yn dadansoddi ac yn adolygu darpariaeth presennol o ofod agored yng Nghonwy ac yn cynnwys safleoedd newydd a chynigir yn y CDLl.

Mae'r papur hwn yn dadansoddi ac yn adolygu darpariaeth presennol o ofod agored yng Nghonwy ac yn cynnwys safleoedd newydd a chynigir yn y CDLl. Dylai darpariaeth gofod agored ar gyfer datblygiadau newydd gydymffurfio â'r safonau FIT a amlinellir yn adran 1.1 o'r CDLl. Cynigir tri dyraniad yn y CDLl.


Dogfennau perthnasol

Acrobat/PDF File***Diwygiedig Awst 2012*** BP19 - Asesiad Mannau Agored
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 444k

Acrobat/PDF FileBP19 - Asesiad Mannau Agored
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 563k

Cyhoeddwyd: 10/03/2011    Newidiad diweddaraf: 04/09/2012
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN