Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

BP18 - Astudiaeth Prif Ardaloedd Llety Gwyliau

Mae'r papur hwn yn dadansoddi ac yn adolygu polisïau a'r ddarpariaeth bresennol o lety gwyliau yng nghanolfannau twristaidd Llandudno, Llandrillo-yn-Rhos, Bae Colwyn.

Mae'r papur hwn yn dadansoddi polisïau a'r ddarpariaeth bresennol o lety gwyliau yng nghanolfannau twristaidd Llandudno, Llandrillo-yn-Rhos, Bae Colwyn. Mae darpariaeth llety gwyliau ym mhob un o'r tair canolfan hon yn cael ei adolygu yn unol â pholisïau sefydledig ar gyfer parthau llety gwyliau, a bydd canlyniadau'r arolwg yn darparu gwybodaeth ar unrhyw newidiadau bwriedig i'r parthau hyn.


Dogfennau perthnasol

Acrobat/PDF File***Diwygiedig Awst 2012*** BP18 - Astudiaeth or Prif Ardaloedd Llety Gwyliau
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 3.08Mb

Acrobat/PDF FileBP18 - Astudiaeth or Prif Ardaloedd Llety Gwyliau
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 3.08Mb

Cyhoeddwyd: 10/03/2011    Newidiad diweddaraf: 04/09/2012
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN