Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

BP14 - Astudiaeth Tir Cyflogaeth

Prif ffocws yr astudiaeth ydi ailystyried asesiad dyraniad cyflogaeth yng ngoleuni'r rhagolygon cyflogaeth ddiweddaraf a ddarparwyd gan Cambridge Econometrics.

Mae'r astudiaeth yn ystyried materion sy'n gysylltiedig â chadarnhau'r dyraniad tir angenrheidiol ar gyfer pwrpasau cyflogaeth yng Nghonwy, a'r balans rhwng y dyheadau gwleidyddol positif ar gyfer yr ardal a'r realiti ar y tir. Mae Conwy yn cael trafferth efo'r syniad o 'dwf'; am y tro cyntaf mewn cenhedlaeth efallai bod yna ysbryd newydd yng Nghonwy, sydd yn anelu at gyfalafu â'r datblygiadau diweddar yn y sir - yn enwedig o gwmpas Cyffordd Llandudno ac adleoli pencadlys Gogledd Cymru Llywodraeth Cynulliad Cymru i Gyffordd Llandudno hefyd.


Dogfennau perthnasol

Acrobat/PDF FileBP14 - Astudiaeth Tir Cyflogaeth
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 267k

Acrobat/PDF FileEB014a Adroddiad Terfynol Astudiaeth Tir Cyflogaeth Conwy 2008 (Saesneg yn unig)
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 210k

Cyhoeddwyd: 10/03/2011    Newidiad diweddaraf: 29/10/2012
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN