Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

BP13 - Adroddiad Monitro Tir Cyflogaeth

Mae'r papur ddogfen hwn yn monitro'r tir sydd ar gael ar gyfer defnydd cyflogaeth ym Mwrdeistref Sirol Conwy (ac eithrio Parc Cenedlaethol Eryri).

Mae'r Adroddiad Monitro Tir Cyflogaeth yn astudiaeth o bob safle cyflogaeth dros 0.1 hectar sy'n cael eu hystyried yn addas ar gyfer datblygiadau swyddfeydd, diwydiannol neu warws.  Mae hwn yn ymarfer parhaus ac mae'n cael ei ddiweddaru yn flynyddol bob mis Hydref.  Mae'r wybodaeth sy'n sail i'r adroddiad yn dod o astudiaeth Hydref 2009 (wedi ei ddiweddaru yn 2010). Mae'r astudiaeth yn monitro'r cymryd rhan, dyrannu a dosbarthu tir cyflogaeth ac mae'n galluogi'r Cyngor i ddechrau penderfynu hyd a lled cyflawni'r gofynion cyflogaeth a nodwyd yn y CDLl yn realistig trwy'r ddarpariaeth bresennol.


Dogfennau perthnasol

Acrobat/PDF File***Diwygiedig Awst 2012*** BP13 - Adroddiad Monitro Tir Cyflogaeth
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 3.06Mb

Acrobat/PDF FileBP13 - Adroddiad Monitro Tir Cyflogaeth
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 3.01Mb

Cyhoeddwyd: 10/03/2011    Newidiad diweddaraf: 04/09/2012
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN