Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

BP12 - Asesiad o Letemau Glas

Yn yr adroddiad hwn adolygir rôl Rhwystrau Glas a Lletemau Glas dynodedig oddi mewn i gynlluniau datblygu cyfredol ar gyfer Bwrdeistref Sirol Conwy.

Yn yr adroddiad hwn adolygir rôl Rhwystrau Glas a Lletemau Glas dynodedig oddi mewn i gynlluniau datblygu cyfredol ar gyfer Bwrdeistref Sirol Conwy.  Nodir hefyd unrhyw newidiadau arfaethedig i Rwystrau/Lletemau Glas o ganlyniad i ymrwymiadau blaenorol neu ddyraniadau tai a gynigiwyd.  Yn olaf, ceisir canfod unrhyw ardaloedd newydd sydd angen dynodiadau o ganlyniad i risg o gyfuniad neu reswm tirwedd arall.  Ceir asesiad a gwerthusiad ffurfiol hefyd o gyd-destun y polisi a'r argymhellion er mwyn egluro sut mae'r ddogfen hon wedi goleuo ffurfio polisi yn y Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig (CDLl). 


Dogfennau perthnasol

Acrobat/PDF File***Diwygiedig Awst 2012*** BP12 - Asesiad Rhwystrau Gwyrdd
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 221k

Acrobat/PDF FileBP12 - Asesiad Rhwystrau Gwyrdd
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 6.63Mb

Dolennau'r We

Cyhoeddwyd: 10/03/2011    Newidiad diweddaraf: 12/11/2013
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN