Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

BP08 - Hierarchaeth Aneddiadau ac Asesiad Ffiniau Anheddiad

Mae'r papur hwn yn defnyddio egwyddorion cynaliadwyedd i asesu'r hierarchaeth aneddiadau er mwyn canfod y lleoliadau mwyaf addas ar gyfer datblygiadau newydd.

Mae'r adroddiad hwn yn nodi sut bydd y Cynllun Datblygu Lleol i'w archwilio gan y cyhoedd yn rhoi sylw i rolau a swyddogaethau aneddiadau ym Mwrdeistref Sirol Conwy. Bydd hyn yn pennu, yn fras, maint a natur y datblygiadau y gellir eu cynnal ym mhob anheddiad ar y cyfan.


Dogfennau perthnasol

Acrobat/PDF File***Diwygiedig Awst 2012*** BP08 - Hierarchaeth Aneddiadau ac Asesiad Ffiniau Anheddiad
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 4.09Mb

Acrobat/PDF FileBP08 - Hierarchaeth Aneddiadau ac Asesiad Ffiniau Anheddiad
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 1.79Mb

Cyhoeddwyd: 10/03/2011    Newidiad diweddaraf: 04/09/2012
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN