Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

BP06- Cymysgedd Tai

Mae'r papur cefndir hwn yn dadansoddi'r gymysgedd o fathau o dai sydd eu hangen ar gyfer tai marchnad ar safle o'r lefel tai a gynigiwyd yn y CDLl Diwygiedig i'w Archwilio gan y Cyhoedd ar gyfer Polisi HOU/4 'Cymysgedd Tai'.

Wrth asesu'r gymysgedd gyffredinol o dai marchnad sydd eu hangen ar safleoedd yng Nghonwy, dadansoddwyd Cyfrifiad 2001 gan ddefnyddio data 'cyfran unigolion mewn cartrefi wrth faint y cartref' a 'maint y teulu wrth nifer yr ystafelloedd yn yr annedd'. Mae'r papur cefndir hefyd yn cyfeirio at Bapur Cefndir 2 'Rhagamcanion Poblogaeth a Chartrefi'.


Dogfennau perthnasol

Acrobat/PDF FileBP06 - Amrywiaeth Tai
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 114k

Cyhoeddwyd: 10/03/2011    Newidiad diweddaraf: 10/03/2011
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN