Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

BP07- Asesiad Marchnad Tai Lleol (Cam 1)

Pwrpas yr adroddiad hwn yw cyflwyno'r asesiad llinell sylfaen o'r farchnad dai lleol yng ngogledd-orllewin Cymru.

Mae'r adroddiad hwn yn cynnwys adroddiad llinell sylfaen ar Asesiad o'r Farchnad Dai Leol yng Ngogledd-orllewin Cymru ac mae'n cwmpasu siroedd Ynys Môn, Conwy, Dinbych a Gwynedd ynghyd â Pharc Cenedlaethol Eryri. Fe'i cynhyrchwyd gan bartneriaeth o randdeiliaid lleol yn gweithio ar y cyd â Phrifysgol Bangor.

Mae'r asesiad llinell sylfaen yn ystyried yr angen a'r galw am dai yng ngogledd-orllewin Cymru a bydd yn cyfrannu i'r gwaith o baratoi strategaethau lleol, yn cynnwys polisïau cynllunio a thai. Mae ei gasgliadau hefyd yn tynnu sylw at nifer o faterion isranbarthol sydd efallai yn haeddu ystyriaeth bellach. Nodir bod Cyngor Sir Ddinbych wedi cymryd rhan hefyd yn yr Asesiad o'r Farchnad Dai Leol yng Ngogledd-ddwyrain Cymru.


Dogfennau perthnasol

Acrobat/PDF FileBP07 - Asesiad Marchnad Tai Lleol Cam 1
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 1.2Mb

Cyhoeddwyd: 10/03/2011    Newidiad diweddaraf: 04/09/2012
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN