Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

BP05 - Astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai

Hwn yw Adroddiad y Cyd Astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Bwrdeistref Sirol Conwy.

Hwn yw Adroddiad y Cyd Astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Bwrdeistref Sirol Conwy ac fe'i cynhyrchwyd yn unol â Pholisi Cynllunio Cymru a gyhoeddwyd ym mis Mawrth 2002.

Mae'r adroddiad hwn yn cyflwyno'r canfyddiadau ar gyfer yr ardal ar ddyddiad sail, sef 1 Ebrill 2009. Mae'r adroddiad wedi'i baratoi gan grŵp astudio yn unol â'r cyngor a geir ym Mholisi Cynllunio Cymru (2002) fel y'i diwygiwyd yng nghyswllt y Bennod Tai gan ganllawiau wedi'u diweddaru ac a gyhoeddwyd drwy Ddatganiad Polisi Cynllunio Interim y Gweinidog ar Dai (MIPPS) 01/2006, a'r Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 1 diwygiedig: Cyd-astudiaethau Argaeledd Tir ar gyfer Tai (2006). Caiff yr astudiaethau eu cynnal yn flynyddol ac mae'r adroddiad hwn yn disodli adroddiad blaenorol 2008 ar y Fwrdeistref Sirol.


Dogfennau perthnasol

Acrobat/PDF FileBP05 - Astudiaeth Argaeledd Tir Tai
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 10.6Mb

Cyhoeddwyd: 10/03/2011    Newidiad diweddaraf: 04/09/2012
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN