Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

BP04 - Cyflenwad Tir ar gyfer Tai

Mae'r Papur Cefndir hwn yn edrych ar ffynonellau posibl a realistig o gyflenwad tir ar gyfer tai yn ystod cyfnod y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) 2007 - 2022.

Oherwydd bod angen cynyddu nifer y tai, mae'r tir addas ar gyfer adeiladu yn prinhau, yn enwedig yn yr ardaloedd hynny lle mae pwysau datblygu uchel.  Mae'n rhaid felly ceisio darogan faint o dir ar gyfer tai y gellir ei ddarparu o wahanol ffynonellau.

Mae'r Papur Cefndir hwn yn edrych ar ffynonellau posibl a realistig o gyflenwad tir ar gyfer tai yn ystod cyfnod y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl)  2007 - 2022.  Dylid ei ddarllen gyda'r ddogfen CDLl i'w Harchwilio gan y Cyhoedd a phapurau cefndir eraill perthnasol, gan gynnwys Astudiaeth Argaeledd Tai ar y Cyd 2009 (JHLAS) (gweler Papur Cefndir 5).  Mae'n berthnasol i'r Fwrdeistref Sirol i gyd ac eithrio'r ardal sydd ym Mharc Cenedlaethol Eryri.

Yn dilyn y sylwadau a gafwyd yn ystod yr ymgynghoriad yn 2009, mae'r papur wedi'i ddiwygio eto ar gyfer y CDLl i'w Archwilio gan y Cyhoedd, i geisio esbonio'r fethodoleg a ddefnyddiwyd i amcangyfrif y ffigwr annisgwyl, i ddangos nad yw wedi'i chwyddo, a dileu'r posibilrwydd o gyfrif ddwywaith.


Dogfennau perthnasol

Acrobat/PDF File***Diwygiedig Awst 2012*** BP04 - Astudiaeth Cyflenwad Tir ar Gyfer Tai
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 4.04Mb

Acrobat/PDF FileBP04 - Astudiaeth Cyflenwad Tir ar Gyfer Tai
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 4.23Mb

Cyhoeddwyd: 10/03/2011    Newidiad diweddaraf: 04/09/2012
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN