Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

BP03 - Adroddiad Dewisiadau Lefelau Twf

Mae'r angen am y gwaith a nodwyd yn y Briff, yn deillio o'r angen am ffigwr darpariaeth tai i'w gytuno arno, a'i gynnwys yn CDLl Conwy.

Paratowyd yr astudiaeth hon gan Baker Associates ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.  Roedd angen y gwaith er mwyn darparu rhan hanfodol o'r dystiolaeth ar gyfer creu Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) cadarn ar gyfer Bwrdeistref Sirol Conwy, ac yn benodol, yn dilyn beirniadaeth gan Lywodraeth Cynulliad Cymru (LlCC) o sefyllfa targed darpariaeth tai presennol y Cyngor, o ran materion eraill i ymdrin â nhw dan y cynllun.

Mae'r angen am y gwaith a nodwyd yn y Briff, yn deillio o'r angen am ffigwr darpariaeth tai i'w gytuno arno, a'i gynnwys yn CDLl Conwy.  Gwneir hyn ar ôl i LlCC wrthwynebu'r ffigwr a ddefnyddiwyd cyn hynny oherwydd ei fod yn rhy isel i ateb blaenoriaethau pwysig a gofynion polisi yn y Fwrdeistref Sirol yn foddhaol.


Dogfennau perthnasol

Acrobat/PDF FileBP03 - Yr Adroddiad Opsiynau Lefel Twf
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 987k

Cyhoeddwyd: 10/03/2011    Newidiad diweddaraf: 10/03/2011
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN